pwa.navigation.bottom-menu.offer
Românesc
Sisteme de măsurare a lungirii stâlpilor
Filtru

Instalațiile de turnare sub presiune sunt supuse unor forțe extrem de puternice. În același timp, cerințele pentru produse turnate sunt foarte ridicate: pentru a obține un procent de rebuturi redus, este necesară păstrarea calității în limita unor intervale mici de toleranță. Astfel de standarde ridicate pot fi atinse doar prin aplicarea unor elemente de închidere a matriței și a materialelor de înaltă calitate. Calitatea pieselor depinde și de proprietățile cinematice ale sistemului de închidere a matriței și de scăderile mari de temperatură care influențează instalația de turnare sub presiune. 

Material fuzibil este foarte fierbinte. Astfel, toate uneltele pentru turnare sub presiune trebuie să fie controlate din punctul de vedere al temperaturii, pentru a evita posibilele deformații. Acest lucru este efectuat cu ajutorul unor canale termostatice conectate cu aparate termostatice prin furtunuri. Încălzirea și răcirea continuă poate duce la deteriorarea preciziei dimensiunilor chiar și la cele mai robuste sisteme de închidere a matriței în mașini de turnare sub presiune

Astă se referă în special la stâlpii sistemului de închidere care transmit forță de apăsare pe matrița de turnare sub presiune. În plus, acești stâlpi sunt întinși atunci când matriță de turnare sub presiune se închide, și apoi presați în momentul deschiderii matriței. Orice modificare de matriță sau lungime a acestui element sistemului de închidere poate influența paralelitatea jumătăților de matriță. Astfel, în cazul proceselor de turnare complexe care necesită aplicarea unor forțe mari de închidere, măsurarea lungirii stâlpilor este o soluție benefică. 

Cum funcționează control instantaneu a lungirii stâlpului?

Forme cu geometrie constantă, precum stâlpii mecanismului de închidere a instalației de turnare sub presiune cu formă cilindrică, se deformează uniform datorită fluctuațiilor de temperatură. De asemenea, pentru a măsura modificarea de lungime nu este necesar să se măsoare stâlpul întreg. Pentru acest scop este suficient un segment de măsurare de câțiva centimetri. Sisteme de măsurare a lungirii stâlpilor folosesc această calitate. 

Sistemul nostru de măsurare a lungirii stâlpilor este compus dintr-un senzor extensometric cu magnet de presare și patru cercuri ranforsate de oțel, conectate cu ajutorul unor senzori foarte sensibili. Sisteme moderne de măsurare a lungirii stâlpilor sunt dotate cu alimentare proprie și o interfață de comunicare wireless. Ele măsoară lungirea instantanee a stâlpului și transmit rezultatul către netbook. 

Acolo valorile transmise pentru fiecare stâlp sunt înregistrate și analizate. În cazul depistării unor abateri de la toleranță predefinită, parametrul de lungirea stâlpului poate indica posibilele cauze. Diferențe între lungirea stâlpilor pot indica modul de funcționare a mașinii chiar și atunci când nu există riscul de modificări permanente ale matriței. Forța de închidere este calculată pentru fiecare matriță și afișată, ajutând la evaluarea stării sistemului de închidere sau a matriței.

Sisteme mobile de măsurare a lungirii stâlpilor Fiss

Compania Fiss oferă sisteme de măsurare a lungirii stâlpilor de cea mai bună calitate, adaptate la instalațiile clientului. Toate datele importante sunt transmise de un modul de comunicare wireless la un netbook, unde sunt disponibile tot timpul. 

Produsele noastre de măsurare nu se uzează, dar fiind niște sisteme de măsurare de precizie, trebuie calibrate anual, ceea ce vă putem asigură în scopul serviciilor noastre.